top of page

VANNKRAFT

Vannkraft og rehabilitering av luker og damanlegg er ett av satsingsområdene til Weldone.
Det betyr igjen at vi innehar mange års erfaring og rutiner i vannkraftrelaterte oppdrag.
Ofte som hovedleverandør på prosjekter med flere underleverandører. 

bottom of page