Markeder

Våre viktigste markeder er bergverk, prosess industri, olje og gass og vannkraft.