top of page

KHMS

Weldone har ett sterkt fokus på KHMS

HMS-policy:
For å ivareta den enkelte medarbeiders helse, miljø og sikkerhet, skal Weldone gjennom etablerte
rutiner og kontrollsystemer ivareta følgende:

Hands-Holding-en-Map

01

Kartlegging av risiko

02

Medvirkning av ansatte

glowing Keyboard
Space Planning

03

Registrere, rapportere og informere

04

Planlegge og iverksette tiltak

Image by Alvaro Reyes
tech løsninger illustrasjon

05

Gi tilstrekkelig opplæring og veiledning.

bottom of page